KOTIINTOIMITUS 0 €

Beely

Käyttöehdot

Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät sivuston käyttöehdot ja tietosuojaselosteen.

Sivuston käyttöehdot

Yleistä Nämä sopimusehdot koskevat Beelyn verkkokauppaa, jonka toiminnasta vastaa Beely Oy, Äyritie 22, 01510 Vantaa, Y-tunnus: 2986583-3. Käyttämällä Beelyn verkkokauppaa hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Beely ei takaa verkkokaupan keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi. Beely ei vastaa verkkokaupan käyttöön liittyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Beelyllä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot verkkokaupan sivuilla. Tutustu kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin ennen tilauksen tekemistä. Verkkokaupasta tilaaminen edellyttää, että noudatat verkkokaupan sopimusehtoja, täytät niiden mukaiset vaatimukset ja annat itseäsi koskevat tiedot kokonaisuudessaan ja totuudenmukaisesti. Sinun tulee korjata itseäsi koskevat virheelliset tiedot viivytyksettä. Henkilötietosi tallennetaan Beelyn ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä voit lukea Beelyn asiakastietojen rekisteriselosteesta.

Beelyn verkkokaupan immateriaalioikeudet Verkkokaupan sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, tuotetiedot, tekstit, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) on Beelyn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Aineettomia oikeuksia koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Evästeiden käyttö Beelyn verkkokaupassa käytetään evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä internet-selaimeen tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkokaupan sivuilla vierailevien kävijöiden seurannan. Evästeiden käyttö helpottaa yleisesti verkkokauppa-asioimista. Tämän lisäksi evästeiden käyttö mahdollistaa erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen verkkokaupan asiakkaista. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, mutta tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin ja käyttää kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden käyttö on turvallista, ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Sinulla on käyttäjänä oikeus rajoittaa seurantaa tai kieltää se kokonaan, lukuun ottamatta verkkopalvelun kannalta välttämättömiä evästeitä ja tiedon tallentamista. Tutustu tarkemmin evästekäytäntöihimme

Tilaus Beely pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tilattua tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja Beely palauttaa asiakkaalle vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa Beely on yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä. Tiedot auton varusteista ja ominaisuuksista ovat tulleet kumppaneilta ja Beely ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedot tulee tarkistaa erikseen kyseessä olevalta kumppaniliikkeeltä.

 

Tietosuojaseloste

Yleistä

Beely Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä

Beely Oy

Äyritie 22, 01510 Vantaa

Y-tunnus: 2986583-3

 

Tietosuojavastaava

Pertti Pigg, Beely Oy:n tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: [email protected]

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pertti Pigg

Puhelin: 050-5688266

Sähköpostiosoite: [email protected]

 

Rekisterin nimi

Beelyn asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden yksikäsitteisyyden ylläpitämiseksi ja käyttäjän tunnistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös, jotta käyttäjälle voidaan tarjota asiakastoimintoja ja personoituja palveluita sekä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

 

Lisäksi henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito

  • sopimusten ja toimeksiantojen toteutus

  • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoito

  • sidosryhmäviestintä

  • mielipide- ja markkinointitutkimus

  • asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen

  • verkkosivuston tilastointi, analysointi ja tietoturvatoimenpiteet

 

Käsittelyn perusteena on sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja/tai rekisteröidyn suostumus.

 

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän perustiedot

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Ajoneuvon rekisterinumero

Asiakastunnisteet

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat itse tallentavat ja/tai antavat tiedot Beely-palveluun.

 

Tietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä (tässä Beely Oy) ei säännönmukaisesti luovuta tietoja rekisterin ulkopuolelle, ellei se ole tarpeellista sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

 

Beely luovuttaa tietoja kumppaneilleen liittyen palvelukokonaisuuteen. Kumppaneilla tarkoitetaan mm. autoliikkeitä, rahoitusyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä. Kukin kumppani toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne, joilla on tarvetta käsitellä tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai suostumukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeettomien henkilötietojen poistaminen

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanoa varten tai niin kauan, kun se on tarpeen Beelyn laista johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Saatamme joutua säilyttämään henkilötietojasi oikeudenkäyntejä koskevissa tilanteissa niin kauan, kunnes kyseinen oikeustoimi saadaan päätökseen mahdolliset valitusajat mukaan lukien. Tämän jälkeen joko poistamme tiedot tai arkistoimme ne voimassa olevien lakien mukaisesti. Tietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa tulla säilyttämään tunnistamisesi mahdollistavassa muodossa kauemmin, kun on välttämätöntä sovellettavien voimassa olevien lakien mukaan tai jotta Beely voi toteuttaa ne tarkoitukset, joiden vuoksi tietoja on kerätty tai käsitelty.

 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei Beelyn toimesta siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tarkastus-, muutos-, oikaisu- ja poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Beely Oy/tietosuoja, Äyritie 22, 01510 Vantaa.